PIELGRZYMKI PO ZDROWIE

Przebywając z pielgrzymką i modląc się w miejscach pobytu św. Hildegardy w dolinie Renu oraz kościele parafialnym w Rudescheim-Ebingen (dawne Bingen), gdzie umieszczone sąjej relikwie i znajduje się mauzoleum, widziałem malowidło przedstawiające scenę cudownego uzdrowienia chorego przez świętą lekarkę i zielarkę. Wielka sława Hildegardy nie ustała po jej śmierci 17 września 1179 roku (urodziła się w 1098 roku). Do jej grobu pielgrzymowały przez wieki i nadal pielgrzymują tysiące chorych, prosząc o wstawiennictwo świętej z Nieba. Pielgrzymowanie wielokrotnie owocowało cudownymi uzdrowieniami na ciele i duszy. Według św. Hildegardy zioła i cała przyroda widzialna mają służyć człowiekowi, żywić i leczyćjego ciało. W swej części niewidzialnej, symbolicznie mają jednak równocześnie służyć potrzebom duchowym człowieka, uczyć i umoralniać. Jak widać, takie podejście Hildegardy jest podejściem całościowym. Leczyć człowieka trzeba całego, w jego warstwie duchowej i cielesnej. Tak z dawien dawna uważała również medycyna naturalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *