Jak powstaje reakcja różdżki?

Aby lepiej zrozumieć istotę pracy z różdżką, warto zapoznać się jak współczesna nauka próbuje wyjaśniać powstawanie reakcji różdżkarskiej. Przedstawiciele różnych dziedzin nauki, którzy badali ten problem w większości są zgodni, że ruch ręki (rąk) radiestety jest reakcją na bodźce wysyłane przez mózg. Jednym z pierwszych, którzy uznali, że reakcja radiestety ma charakter fizjologiczny, był znany radiesteta angielski J. Cecil Maby, współautor książki „Fizyka różdżki”. Maby głosił, że radiestezja (złożonym problemem telera- diestezji nie będziemy się na razie zajmować) opiera się na zjawisku elektromagnetycznym, polegającym na oddziaływaniu na układ nerwowy, który odbiera słabe pola EM wysyłane przez wodę, złoża geologiczne i inne źródła i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Dr Zabój Harvalik, kierownik naukowy Amerykańskiego Stowarzyszenia Radiestetów (American Society of Dowsers), przeprowadził szereg badań laboratoryjnych, podczas których przesłaniał różne części ciała różdżkarzy metalowymi osłonami w celu lokalizacji receptorów odbierających i przetwarzających sygnały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *