Wilgotność gruntu

W miejscach nad żyłami wodnymi występują różnice w temperaturze w porównaniu z neutralnym miejscem w otoczeniu oraz podwyższona wilgotność gruntu. Odmienna jest też przewod- niość elektryczna gruntu i jego oporność. Wskaźnikiem promieniowania geopatycznego jest również jonizacja powietrza. Dzięki urządzeniom pomiarowym w strefach geopatycznych można odkryć m.in. anomalie magnetyczne oraz w zakresie mikrofalowym, emisję infradźwiękową, impulsy w zakresie niskich częstotliwości oraz wzmożone promieniowanie gamma. Ciekawym urządzeniem pomiarowym, które znalazło zastosowanie w radiestezji jest geomagnetometr. Umożliwia on rejestrację anomalii pola geomagnetycznego nad ziemią. Nad strefą geopatyczną – jak wynika z badań biofizyka niemieckiego L. Mersmanna – natężenie pola magnetycznego jest wyraźnie odmienne. Geomagnetometr współdziała z mikrokomputerem połączonym z drukarką. Dzięki temu uzyskuje się niezwykle plastyczne wydruki, które przedstawiają przebieg zmienności natężenia pola geomagnetycznego na danym obszarze. Dlatego też wielu radiestetów na Zachodzie posługuje się geomagnetome- trem. Popularnością cieszą się także sondy do wykrywania pól elektromagnetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *