Pierwszy doktorat

Pierwszy na świecie doktorat z pogranicza radiestezji i architektury uzyskał w 1982 r. Jórg Purner z Uniwersytetu w Innsbrucku. Szkoda, że mało znany jest fakt, iż Polska posiada drugiego na świecie doktora architektury i radiestezji. Otóż Politechnika Wrocławska nadała w 1986 r. tytuł doktora Janowi Kasińskiemu za pracę poświęconą radiestezji i architekturze. Natomiast w 1988 r. w Technikum Budowlanym w Białymstoku trzech maturzystów napisało pod moim kierunkiem prace dyplomowe dotyczące zastosowania radiestezji w budownictwie i uzyskało tytuły techników z wyróżnieniem. Na początku lat 90-tych spore uznanie zdobyły badania naukowe prowadzone w Austrii przez doc. Otto Bergsman- na. Wynika z nich niezbicie, że promieniowanie geopatyczne wywiera negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Bergsmann napisał opublikowaną przez Austriacki Instytut Biologii Budowli rozprawę naukową pod tytułem: „Badania wpływu czynników geopatycznych na ludzi”. Doc. Bergsmann rozpatruje czynniki geopatyczne w kategoriach podwyższonego ryzyka zachorowalności. O rozmiarach wspomnianego programu badawczego świadczą dane dotyczące przeprowadzonych pomiarów. Ogólnie zebrano ponad 500.000 danych pomiarowych. Przedmiotem pomiarów były 24 parametry biologiczne i fizyczne, a testom poddano 985 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *