Testy na urządzeniu

Osoby biorące udział w teście przechodziły obok urządzenia wytwarzającego pole EM i próbowały określić czy urządzenie jest w danej chwili włączone, czy wyłączone. Eksperyment wykazał, iż tylko doświadczonym radiestetom udaje się to. Pozostali uzyskiwali rezultaty niewiele odbiegające od kwot wynikających z rachunku prawdopodobieństwa dla różnego rodzaju prób. Ustalono też, że przy długotrwałych seriach prób ilość trafień obniżała się nawet u doświadczonych radiestetów. Wyniki programu badawczego Kóniga, Betza i Wagnera można zreasumować następująco. U doświadczonych radiestetów w miejscach zwanych „strefami geopatycznymi” reakcja różdżki występuje z częstotliwością przekraczającą znacznie kwotę trafień wypływającą z rachunku prawdopodobieństwa. Pod pojęciem „strefa geopatyczna” rozumiana jest strefa promieniowania zarówno nad ciekiem wodnym, jak i strefa powstała w wyniku oddziaływania sztucznego pola elektromagnetycznego. Natomiast u osób nie mających specjalnego doświadczenia radiestezyjnego wyniki nie odbiegły od statystycznie wyliczonego prawdopodobieństwa trafienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *