Miejsce przebywania

Podstawowym celem było zbadanie realności efektu biofi- zycznego bądź – jak to określili prowadzący badania – próba odpowiedzi na pytanie, czy można powiązać reakcje występujące u ludzi z miejscem, w którym przebywają. Koncentrowano się wyłącznie na badaniach reakcji różdżkarskiej z pominięciem wielu innych problemów radiestezji. Problemem skutków biologicznych promieniowania geopatycznego, a w szczególności jego ewentualnego wpływu na powstawanie i rozwój schorzeń nowotworowych, ma zająć się niebawem inna grupa badaczy w ramach programu zwalczania raka. W programie badawczym pod kierunkiem Königa, Betza i Wagnera przeprowadzono cały szereg testów różdż- karskich z udziałem zarówno doświadczonych radiestetów, jak również osób przypadkowych, które nigdy przedtem nie trzymały w rękach różdżki, bądź były bardzo początkującymi radiestetami. Dla zapewnienia obiektywności eksperymentu testy przeprowadzono w bardzo różnych warunkach i różnym czasie. Wyznaczono liniowe odcinki pomiarowe, wzdłuż których osoby testowane przechodziły z zawiązanymi oczami. Notowano, w którym miejscu następowała reakcja różdżkarska. Do innego testu użyto dziesięciometrowej ruchomej bieżni, posiadającej szerokość półtora metra i przykrytej szczelnym brezentowym namiotem. Aby dana osoba nie była w stanie przewidzieć, w którym miejscu ma nastąpić reakcja różdżki, bieżnię w czasie testu przesuwano wzdłuż linii pomiarowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *