Eradykacja helicobacter pylori

Wśród elementów higieny psychicznej na pierwszym miejscu w lecznicy stawiano „władanie sobą”, czyli życie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, według określonego planu. Czas wolny powinno się spędzać pożytecznie, aktywnie. Do późnej starości trzeba starać się być potrzebnym. Bardzo się przydaje pozytywne nastawienie do innych. Zdrowotnie działają pogodne myśli, odrzucanie od siebie wszelkich strachów i lęków.

DIETA, CIEPŁO, ŚWIATŁO, MAGNETYZM…

Znanym przedwojennym naturalistą był dr Stanisław Breyer. O naturalnych środkach leczniczych tak mówi w swych pracach (przytaczam dosłownie cytaty): „Dyeta odpowiednia, a w szczególności jarska, wystarczy bardzo często do wyleczenia wielu przewlekłych chorób. Ciepło, światło, woda, masaże, gimnastyka, elektryczność, magnetyzm, siły psychiczne i inne naturalne bodźce odpowiednio zastosowane dają wyniki świetne, o jakich farmaceutyczne lecznictwo szkolne ani marzyć może. Do bodźców naturalnych należą również katalizatory, jakimi posługuje się metoda zwana homeopatyą”. „Do dzielnych środków leczniczych zaliczamy również zioła, nawet w dużych dawkach nietrujące, a przecież tak skuteczne”. Dodam tutaj, że dr Breyer zajmował się dosyć aktywnie różnymi metodami psychicznego uzdrawiania, od magnetyzmu począwszy na hipnotyzmie skończywszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *