Wszystkie badania

Badania bioelektryczne skóry, badania układu krążenia, czasu refleksu, koordynacji rytmów wegetatywnych, potencjałów elektrycznych mięśni, badania różnych parametrów krwi, jak również testy botaniczne i biologiczne wykazały jednoznacznie negatywne reakcje organizmów żywych na promieniowanie geopatyczne. We wszystkich wypadkach zastosowano oczywiście naukowąprocedurę badań i przeprowadzano analogiczne testy w miejscach niezapromieniowanych, w których to nie stwierdzano odchyleń od normy. Bergsmann opisał szczegółowo przeprowadzone testy w książce: „Risikofaktor Standort. Rutengangerzone und Mensch”, (Czynnik ryzyka. Miejsce przebywania. Strefa zadrażnień a człowiek – pierwsze wydanie – Wien, 1990). Z zainteresowaniem radiestetów zachodnich spotkała się również teoria B. Wirtha, badacza zjawisk radiestezyjnych z Solothurn (Szwajcaria). Według niej w strefach geopatycz-
nych występuje rodzaj ciała plazmowego, zwanego przez Wir- tha raionem. Częściowo posiada on cechy radioaktywnego gazu radonu. Raion ma być dodatkowo przewodnikiem szkodliwych promieniowań występujących w danym środowisku, co bardzo zwiększa jego negatywne oddziaływanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *