Ewentualne założenie odpromienników

Pamiętajmy, że idealne i uniwersalne odpromienniki nie istnieją. Naturalne i techniczne odpromienniki tylko lepiej lub gorzej zmniejszają szkodliwą emisję geopatyczną. W każdym wypadku są gorszym rozwiązaniem od przeniesienia się w neutralne miejsce. Powinny zatem być stosowane jedynie w ostateczności, gdy naprawdę ucieczka ze strefy zapro- mieniowanej nie jest możliwa. Gdy zaistnieje potrzeba przeniesienia się do innego pokoju lub przemeblowania, nie może wchodzić w rachubę lenistwo czy widzimisię właściciela mieszkania. Musimy umieć odpierać argumenty typu: „Po co się przenosić i zawracać sobie głowę, lepiej założyć odpro- miennik.”
Staramy się zalecać w razie konieczności zakładanie od- promienników naturalnych (np. kamieni) lub neutralizatorów, których działanie zostało wielokrotnie w sposób niezależny od siebie zbadane i przetestowane. Można zastosować również, w miarę potrzeb, bioenergetyzatory, które to nie tyle działają bezpośrednio na emisję cieku czy promieniowanie sieciowe, co wzmacniają biopole człowieka. W ten sposób organizm danej osoby staje się odporniejszy na szkodliwe energie. Ze znanych mi energetyzatorów najbardziej zostały zbadane i przetestowane biostymulatory z serii ADR. Za konstrukcję jednego z nich, ADR-4, inż. Stanisław Adrian Wosiński uzyskał w listopadzie 1998 r. złoty medal na największej światowej wystawie wynalazków w Brukseli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *