Różdżka Rayotest i Sanotron

Ciekawym dokonaniem w tym zakresie jest również test „rezo- nacyjny” Paula Schmidta. Wykorzystuje on do niego różdżkę jednoramienną zwaną Rayotest oraz generator fal elektromagnetycznych, bądź tzw. „nadajnik interferencyjny” Sanotron. Metodą radiestezyjną sprawdza się, kiedy częstotliwość drgań generatora lub Sanotronu osiągnie wartość zgodną z drganiami własnymi testowanego obiektu. Schmidt wychodząc z bio- elektronicznego punktu widzenia zakłada, że np. produkty żywieniowe oprócz wartości kalorycznych, składników witaminowych, mineralnych itd. posiadają wartości bioenergetyczne zasilające układ energetyczny, jakim jest człowiek. Każdy produkt wysyła fale określonej częstotliwości zawierające informacje dotyczące zachodzących w nim procesów życiowych. Generator stosowany przez Schmidta pracuje w zakresie 0-23 MHz. Nie potrzebuje zasilania. Działa na zasadzie rezonansu drgań. Na potrzebne częstotliwości nastawiany jest dzięki podłużnemu pokrętłu, którego koniec wskazuje wartości na skali.
Różdżka Rayotest – jak twierdzi jej konstruktor – posiadająca niezwykłą czułość, nadaje się dobrze do pomiaru promienia łączącego miedzy dwiema substancjami testowanymi (ilustr. 72) i testowania wartości bioenergetycznej środków spożywczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *