Progress

Do pracy w warunkach polowych produkowany jest przyrząd z zasilaniem prądem stałym o napięciu 12 wolt. Produkcję IGI-1 wdrożono w byłym przedsiębiorstwie obronnym BPO „Progress” w Ufie. Pojawienie się przyrządu IGA-1 dokonało prawdziwej rewolucji w geofizyce, radiestezji i geo- biologii, jako że z jego pomocą stało się możliwe zmierzenie najważniejszego zakresu naturalnego pola elektromagnetycznego Ziemi, wyrażonego w kilohercach. Przyrządem posługujemy się przemieszczając nadajnik wzdłuż analizowanej powierzchni Ziemi, w tym również wewnątrz budynków i budowli wielopiętrowych. W ten sposób określa się miejsca występowania anomalii geofizycznych. Przyrząd IGA-1 z powodzeniem został wypróbowany w klinikach, szpitalach położniczych, domach dziecka, w przedsiębiorstwach i przy badaniu mieszkań w Ufie i jej okolicach. Baszkirski Instytut Medyczny oraz tamtejsze Ministerstwo Zdrowia i wiele innych instytucji potwierdziły efektywność przyrządu w wykrywaniu stref geopatycznych i celowość wykorzystania go w celach medycznych. Pracownicy naukowi Baszkirskiego Państwowego Instytutu Medycznego wspólnie z naukowcami z uniwersytetu w Ufie pod kierunkiem prof. E. N. Achmadejewej przeprowadzili z wykorzystaniem IGI-1 ekspertyzy pomieszczeń Kliniki Położniczej nr 4. Zbadano sale przedporodowe i poporodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *