Metodologia ekspertyzy radiestezyjnej

Ekspertyzy radiestezyjne winniśmy przeprowadzać wyłącznie w sposób usystematyzowany i uporządkowany. Tylko takie staną się miarodajne i wnikliwe. W poniższym rozdziale podaję sposób ich przeprowadzania. Aby taką ekspertyzę sumiennie wykonać, należy jak sądzę, podjąć działania ujęte w następujące punkty. Określenie zakresu badań Ustalamy z daną osobą w jakich pomieszczeniach najdłużej przebywa, śpi, odpoczywa bądź pracuje. W przypadku działki uzgadniamy z jej właścicielem czy chodzi wyłącznie o znalezienie stref geopatycznych, czy też dodatkowo o ujęcia wody? Pamiętajmy, aby nie nadwerężać niepotrzebnie sił. Badając szkodliwe promieniowania, ograniczamy kontakt z nimi do niezbędnego minimum. W przypadku działki o dużej powierzchni ustalmy czy mamy ją przepadać całą czy tylko jej tę część, na której zostanie zlokalizowany budynek mieszkalny Badając pomieszczenia zaczynamy od drzwi wejściowych. Podążamy wzdłuż linii pomiarowych po obwodzie pomieszczenia. Zaznaczamy, gdzie linie pomiarowe krzyżują się z brzegami cieków. Pamiętajmy, że tylko poruszanie się w uporządkowany sposób po badanym obszarze zapewni nam precyzyjny pomiar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *