Dobrodziejstwa

Korzystajmy jak najczęściej z dobrodziejstw, jakie stwarza ona przed nami. Używając różdżki, regularnie badajmy, co w naszym środowisku i sposobie życia jest korzystne, a co niekorzystne oraz w jaki sposób to, co niezdrowe możemy wyeliminować bądź zastąpić. Z drugiej strony nigdy nie dążmy do tego, aby zastąpić lekarza. Radiestezja może pełnić tylko funkcję pomocniczą. Nie strońmy za to od weryfikacji naszych badań porównywania ich wyników z badaniami innego, bardziej doświadczonego radiestety. Nie powinniśmy się też zrażać, jeżeli popełnimy jakiś błąd w pomiarach radiestezyjnych. Próby, ćwiczenia, porównanie wyników badań, kontrola pomiarów oraz praca nad sobą to stały element radiestezji. Wyłącznie dzięki praktycznemu stosowaniu metod różdżkar- skich i wahadlarskich uzyskamy sukces. Tylko człowiek pracujący stale nad swoim rozwojem i doskonalący ciągle swoje umiejętności staje się prawdziwym radiestetą. Mam nadzieję, że ta książka stanowić będzie dla moich czytelników zachętę i inspirację do dalszego pogłębienia praktyki radiestezyjnej. Pomocne mogąbyć w tym również inne książki mego autorstwa z serii „ABC radiestezji” a mianowicie: „ABC wahadła”, „ABC odpromienników i regeneracji organizmu” oraz „ABC radiestezji z biometrami”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *