Ochrona zdrowia

Dlatego też, wziąwszy pod uwagę obecny stan moich informacji, świadom, że chodzi o ochronę zdrowia, i być może nawet o uratowanie życia wszystkim nieszczęśliwym mieszkańcom, których gnębi złowrogi dom, biorę na siebie odpowiedzialność poradzenia tym ofiarom: albo niech oddalą się od miejsca ich męczarni, niech wyprowadzą się jak najszybciej, albo niech założą w swoim mieszkaniu ten cudowny aparat do regulowania zachwianej równowagi, który jest ich jedyną szansą na zachowanie zdrowia. Innego wyboru nie ma.
Jedyną złą stroną tego aparatu jest to, że aby mógł funkcjonować w sposób zadowalający, musi być umieszczony precyzyjnie w ziemskim polu magnetycznym. Wierzchołek pozytywnego równoramiennego trójkąta musi być skierowany dokładnie w stronę północnego bieguna magnetycznego. Trzeba więc oczywiście umieć posługiwać się busolą, by móc korzystać z ochrony tego aparatu. Poza tym regulacja aparatu może również stworzyć pewne problemy w zależności od wrażliwości, podatności mieszkańców domu jak i stopnia nasycenia ich szkodliwymi substancjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *