Geometria interwencyjna.

Fale te wytwarzają samoczynnie pole magnetyczne, które, w zależności od natężenia i interferencji, jest w różnym stopniu złowrogie lub korzystne. Ale fale te mogą być również jedynie zwykłymi falami nośnymi, przenoszącymi promienie o naturze i pochodzeniu całkowicie różnym. Jeśli wziąć uproszczony nieco przykład bombardowania falami kształtu, dodać trzeba dla ścisłości, że fale te mogą być samą bombą, albo też mogą tylko być wektorem innej bomby. Można sobie bez trudu wyobrazić, jakie zadania, podboju lub odwetu, da się zrealizować dzięki tej broni, precyzyjnej i dalekiego zasięgu: albo samą naturą rzeczy – na przykład jakiś szczegół architektoniczny, jakiś źle czy dobrze ustawiony mebel, szczególny pejzaż czy w końcu zapomniany drobny przedmiot są wystarczające, by spowodować w całym domu prawdziwe huragany fal kształtu; albo wolą wielkiego wtajemniczonego, który potrafi skierować poprzez zwykłe otwarcie kąta „konwoje” złowrogich lub korzystnych fal, w celu zwyciężenia wroga czy też niesienia pomocy przyjacielowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *