Analiza innych szkodliwych czynników

W pełni pomóc danej osobie możemy tylko poprzez zwrócenie uwagi na wszystko to, co jest niezdrowe zarówno w jej środowisku mieszkalnym, jak i w sposobie życia. Samo przestawienie miejsca do spania pomoże niewiele, gdy istnieją inne niezdrowe składniki życia. Ekspert od radiestezji powinien przypominać doradców feng shui, jacy działali w dawnych Chinach. Otóż ich porady nie ograniczały się wcale do spraw czysto zewnętrznych, przestawienia mebli, powieszenia lustra czy dzwoneczka feng shui. Tak może się wydawać jedynie po lekturze niektórych popularnych czasopism spłaszczających całe zagadnienie. Prawdziwy specjalista od feng shui doradzał, w jaki sposób utrzymać równowagę pomiędzy dwiema przeciwstawnymi elementami przyrody, siłą męską jang i żeńską in. Czynił to, nie tylko kształtując środowisko oraz architekturę zewnętrzną i wewnętrzną ale również poprzez zalecenia zdrowego stylu życia i odżywiania się.
Jeżeli chodzi o dodatkowe czynniki szkodliwe, to należy zwrócić przede wszystkim uwagę, czy nie występują w badanych pomieszczeniach zanieczyszczenia chemiczne (wydzielane np. z mebli, ścian, podług, wykładzin). Analizujemy też czy sposób odżywiania i tryb życia sprzyja zdrowiu danej osoby. Możemy sprawdzić dodatkowo, czy usytuowanie domu oraz jego architektura wewnętrzna i umeblowanie są zgodne z zasadami geomancji. (Ponieważ wykracza to poza zakres niniejszej książki odsyłam do mojej publikacji na ten temat pt.: „Geomancja. Formy feng shui. Pozytywne energie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *