W ich miejsce pojawia się fizykalna aparatura pomiarowa

Dr Hartmann zaobserwował zjawisko wzrastania oporu elektrycznego skóry u człowieka w wyniku oddziaływania promieniowania geopatycznego. Dzięki tej właściwości daje się w dość prosty sposób stwierdzić czy testowana osoba znajduje się w miejscu neutralnym, czy też w strefie zadrażnień. Dr Hartmann przeprowadził też serię eksperymentów biologicznych ze zwierzętami. Umieszczał klatki z myszami na skrzyżowaniach stref geopatycznych i w miejscach niezapro- mieniowanych, a następnie porównywał rozrodczość i stan zdrowotności obu grup zwierząt. Zebrane dane badawcze świadczą jednoznacznie o różnicach na niekorzyść zwierząt umieszczonych na skrzyżowaniach. Eksperymentatorzy pod kierunkiem dr Hartmanna wszczepiali również doświadczalnym szczurom preparat rakowy Yoshidy. Szczegółowe badania wykazały, że u szczurów poddanych promieniowaniu geopatycznemu następuje znaczący przyrost guzów rakowych. Badania Ernsta Hartmanna potwierdzają więc hipotezę, iż rozwojowi komórek rakowych sprzyja promieniowanie geopatyczne. Udało się zarejestrować także inne efekty biologiczne u ludzi przebywających w miejscach zapromieniowanych m.in. zmiany aktywności gruczołów wydzielenia wewnętrznego, anomalie w prądach czynnościowych mięśni, przyśpieszony proces opadania czerwonych ciałek krwi, odmienny czynnik pH krwi oraz zakłócenia w pracy serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *